"Το μόνο για το οποίο μπορεί κανείς να νιώθει ένοχος είναι όταν υποχωρεί από την επιθυμία του"

Ζακ Λακάν, 1960 

 

Θεραπευτική προσέγγιση

Η κλινική μου πρακτική βασίζεται στις αρχές της ψυχανάλυσης, όπως αυτές θεμελιώθηκαν με βάση την κλινική παρατήρηση, πρακτική και θεωρητική επεξεργασία από το δημιουργό της, Σίγκμουντ Φρόυντ, και ανανεώθηκαν από το Γάλλο ψυχαναλυτή και ψυχίατρο Ζακ Λακάν κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, στα γραπτά και το ετήσιο σεμινάριό του (1953-1980).

Στο πλαίσιο αυτό, το γραφείο του ψυχαναλυτή λειτουργεί σαν ένας μοναδικός χώρος, χωρίς προκατασκευασμένες γνώσεις και ετοιμοφόρετες λύσεις, όπου ο καθένας προσκαλείται να μιλήσει με το δικό του, ενικό τρόπο, για τα συμπτώματα που τον δυσκολεύουν, ώστε με την υποστήριξη του αναλυτή, να ανακαλύψει τη λογική τους.

ψυχολόγος ψυχοθεραπευτής Αθήνα ψυχαναλυτής

Μ' αυτόν τον τρόπο, αναδύεται η δυνατότητα να εντοπίσει κανείς την πηγή της δυσφορίας ή των συμπτωμάτων του και να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που συνδέονται μ' αυτά.

Η υποστήριξη που μπορεί να παρέχει ο αναλυτής μπορεί να πάρει τη μορφή της ψυχανάλυσης, αλλά και άλλων μορφών όπου εφαρμόζονται οι αρχές της, όπως η ψυχαναλυτική θεραπεία και η συμβουλευτική.

Όπως και το αποτέλεσμά της, η συχνότητα, ο χρόνος και το κόστος της συνεδρίας δεν είναι προαποφασισμένα. Η πρώτη συνεδρία είναι ο χρόνος και ο τόπος όπου το κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης για κάποιον που ενδιαφέρεται για μια τέτοια εμπειρία μπορεί να συζητηθεί. Η δουλειά μπορεί να διεξαχθεί δια ζώσης ή ηλεκτρονικά, στα ελληνικά ή αγγλικά.

ψυχολόγος ψυχοθεραπευτής Αθήνα ψυχανάλυση Αθήνα