"Το μόνο για το οποίο μπορεί κανείς να νιώθει ένοχος είναι όταν υποχωρεί από την επιθυμία του"

Ζακ Λακάν, 1960 

Δημοσιεύσεις & διαλέξεις

   2020

 • Η σημασία του να είναι κανείς σοβαρός. Το υποτιθέμενο υποκείμενο της γνώσης στην ψύχωση και η ερμηνεία του. Κόμβοι της Ελληνικής Εταιρείας της NLS. 

 

   2019

 • Η άρση του παιδικού σώματος στο σκαλοπάτι της γραφής του Γ.Μ. Βιζυηνού, Η Ψυχανάλυση, τεύχος 9-10

   2018

 • Between jouissance of speech and violence without law: A Lacanian study of politics and the political after the decline of the father. International Journal of Applied Psychoanalytic Studies

 • The Secrets of the Dark Continent: The Termination of a Treatment of a Case of Hysteria as an Effect of Failed Interpretation. European Journal of Psychoanalysis

   2017

 • Above the Ground and and Beneath the Clouds: Schizophrenia in Lacanian Psychoanalysis. Karnac/ Routledge

 • Délire et Rêves dans ‘Le seul voyage de sa vie’ de Georges Vizyinos. Images de rêve et Processus de création. InPress

   2016

 • Rise and Fall of the Body in Georgios Vizyenos. NLS En Corps L'inconscient et le corps parlant/ The Unconscious and the Speaking Body

   2015

 • The dignified exit of Vangelis Yakoumakis. NLS Slashes

 • Structure and Invention in the Case of Georgios Vizyenos. Middlesex University Postgraduate Conference in Psychoanalysis

   2014

 • Το άγχος του νέου κλινικού μπροστά στο αδιέξοδο της ψυχωτικής περιπλάνησης. Η Ψυχανάλυση, τεύχος 8

   2013

 • Geek transference in the place of impossible invention. 11th Congress of the NLS

   2012

 • Reading Clerambault-An anatomy of passions by Carole Dewambrechies-La Sagna. To Read Hurly Burly

 • Confronting the real in Europe's backyard. Eurofederation of Psychoanalysis

Freud Museum, London, 11/11/18

Heading 1

Ανατολικό αμφιθέατρο Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς, 23/9/17

Διεθνής Έκθεση Βιβλίου, Θεσ/νίκη, 13/5/17

Αμφιθέατρο Αιγινητείου, 15/2/20